Pünkösdi gyónás, áldozás

Nyírlak

2021.05.21.-én elfogadva meghívásunkat Déri Péter jánosházai Plébános Úr intézményünkbe látogatott.
Péter Atya egy rövid bemutatkozás után, Pünkösdről megemlékezve, az ünnepről tartott elmélkedést.
Beszédéből a jelenlévők megtudhatták, hogy Pünkösd a harmadik legnagyobb egyházi ünnepünk, Főünnep.
Elmesélte, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus által a Szentlélek a tanítványokra.
A Szentlélek kiáradt az apostolokra, betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők különféle nyelveken kezdtek beszélni.
Péter apostol prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsálemi ősegyház.

A prédikáció után Plébános Úr egyesével meggyóntatta a részt vevőket, és utána Szentáldozásban is részesültek lakóink.
Áldozás után egy szép májusi Mária énekkel köszöntük meg Péter Atyának, hogy elfogadta meghívásunkat, aki a program végeztével körbe vezettük intézményünkben, és ígéretet kaptunk, hogy ha ideje engedi rendszeresen meglátogat minket. 

Vissza az eredeti megjelenésre