Módszertan

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI.13.) Kormányrendelet értelmében, 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi módszertani feladatokat.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 26025/20132/SZOCSZOLG iktatási számmal ellátott támogatási szerződése alapján intézményünk, a Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye módszertani tevékenységet végez a fogyatékos személyek szociális alapszolgáltatásai és szakellátásai vonatkozásában Nyugat- Magyarországon, az alábbiak szerint:

a.) közreműködés szociális hatósági eljárásokban (szakmai programok szakvéleményezése, szakmai ellenőrzés lefolytatása),

b.) kapcsolattartás az ellátási területen működő szolgáltatókkal, részükre információnyújtás, tájékoztatás, szükség szerinti tanácsadás nyújtása, rendezvényszervezés szociális szolgáltatóknak, felkérésre információgyűjtés, rendszerezés és szolgáltatás,

c.) részvétel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett és koordinált, az adott szolgáltatási területen működő szakmai- módszertani munkacsoport munkájában,

d.) folyamatos együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályával, valamint az ellátási területen működő kirendeltségek módszertani szakreferenseivel,

e.) írásos adatszolgáltatás a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztályának az ellátási területen tapasztalt problémákról, felmerülő szakmai kérdésekről.

Szakmai műhely Dákán

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2016. április 7-én szakmai műhelyt szervezett dákai intézményünkben. A szakmai remdezvény címe az alábbi volt: Korlátozó intézkedések prevenciója pszichiátriai betegeket ellátó intézményekben.

Szakmai nap Kamondon

Kamondi telephely intézményünkben 2016. március 11-én szakmai napot szerveztünk. A szakmai rendezvény keretében a Schizophrenia kórképéről tartott előadást Bakos Julianna, a Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum vezető ápolója.

Esetmegbeszélő csoportülés Dákán

Dákai székhely intézményünkben 2016. február 23-án esetmegbeszélős csoportülést tartottunk, amelynek témaköre az alábbi volt: Az Alapvető Jogok Biztosa által végzett vizsgálat. Szakmai rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság intézményirányítási osztályának munkatársai: Aczél Ágnes, Varga Éva és Fóti Orsolya.

Szakmai műhely Dákán

Módszertani tevékenységeink keretében szakmai műhely rendezvényt szerveztünk dákai székhely intézményünkben, 2015. június 30-án. A szakmai rendezvény két helyszínen - párhuzamosan - zajlott.

Szakmai nap Kamondon

Intézményünk kamondi telephely intézményében, 2015. június 4-én szakmai napot tartottunk, amely két nagy témakört ölelt fel: a konfliktuskezelést, valamint az egészséges életmód keretein belül, a mozgás, táplálkozás, dohányzás hatásait.  A szakmai rendezvényen részt vettek a megyében működő szociális intézmények szakdolgozói.

Szakmai műhely Kamondon

2015. 04. 28 - án szakmai műhelynapot tartottunk kamondi telephely intézményünkben, ahol a mentálhigiénés csoport szakemberei bemutató foglalkozásokat és alőadást tartottak az érdeklődő szakemberek részére.

Szakmai műhely nyírlaki intézményünkben

Intézményünk módszertani feladatokat lát el a Dunától nyugatra fekvő területen, a fogyatékos ellátás tekintetében. Ennek kapcsán szakmai műhely rendezvényt szerveztünk, 2015. április 23-án nyírlaki telephely intézményünkben. A szakmai rendezvény fő témaköre a sürgősségi betegellátás volt.

Szakmai műhely veszprémi telephely intézményünkben

A Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált Intézménye a fogyatékos személyek szociális ellátása területén módszertani feladatok ellátását végzi a Nyugati országrész tekintetében. Ennek kapcsán veszprémi telephely intézményünk szakmai műhely rendezvényt szervezett 2015.

Meghívó

Integrált Intézményünk 2014. május 29-én 10.00 órakor szakmai műhely rendezvényt szervez Dákán, az alábbi témakörben: Egészségügyi ellátórendszer együttműködése a szociális intézményekkel.

A szakmai rendezvény meghívója és jelentkezési lapja a csatolt mellékletben letölthető.

 

Feliratkozás Módszertan csatornájára
Vissza az eredeti megjelenésre