Bemutatkozás

Földrajzi elhelyezkedés

Kamond község Veszprém megye nyugati határán helyezkedik el. A 8-as fő közlekedési útról a Vas megye határa mentén épült Dabrókai csárdától 4 km-t északi irányban haladva, a falu közepén található intézményünk. Autóbusszal Devecserből, Jánosházáról és a kertai vasútállomásról könnyen megközelíthető.


Nagyobb térképre váltás

Intézménytörténet

Intézményünk 1958 decemberében kezdte meg működését Dr. Magyar Károly Veszprém vármegye főispánja birtokán. Magyar Károly neve szorosan összefügg Veszprém vármegye utolsó évtizedének történetével. Mint a somlóvásárhelyi kerület országgyűlési képviselője 8 éven át képviselte kerületének és vármegyéjének érdekeit a parlamentben. Lankadatlan szorgalmával és fáradhatatlan munkabírásával, amihez kivételes politikai és közigazgatási tehetsége párosult, kifogástalanul és igazságosan vezette Veszprém vármegye ügyeit. Közéleti tevékenysége nagyon sokoldalú; a mezőgazdasági és falusi szövetkezetek korszerűsítése, a közegészségügy, a népjólét, a közművelődés, az útügy, a birtokrendezés és a közigazgatás igen sok területén is aktív részt vállalt kora problémáinak megoldásában. A kor egyik legnagyobb természettudósával, Hermann Ottóval kötött barátságának eredménye a birtokon található közel 4 hektáros park.

A Devecseri Járási Tanács által létrehozott szociális otthonban a nyitást követően 50 idős embert helyeztek el. Az ellátotti létszám évről-évre növekedett, 1964-től már131 fő, 1972-től 142 fő lakója volt az otthonnak.  1996 tavaszán a fenntartó, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a gondozási struktúra megváltoztatásában határozott. Az időskorú otthon helyén pszichiátriai betegek ápolásában és gondozásában határozta meg a feladatot 80 fővel, majd 1997-től a mai napig az engedélyezett létszám 100 fő. 2010. július 01-től a pszichiátriai betegek mellett szenvedélybetegek ápolása-gondozása is feladatunk. Integrált formában, telephelyként 2009. július 01-től működünk.

Vissza az eredeti megjelenésre