Rendszeres hitéleti eseményekről

Darvastó

„Prédikáltasd szent igédet,

Felséges isten!

Ne hagyd szomjúhozni a mi lelkünket!

Áldd meg életünket,

Felséges Atya isten”

Darvastói telephelyünkön enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő emberek laknak. Jó néhányukban erős emlékképek élnek fiatal vagy gyermekkori templomba járásról, hittanórákról, családtagjaikkal való együttünneplésről.

Ezekre az emlékekre építve terveztük meg intézményünk hitélettel kapcsolatos eseményeit katolikus hitoktató társammal.

Rendszeresek a templomba járás alkalmai, havonta misét tart Darvastón Pál Ede atya, a Gyepükajáni katolikus gyülekezet papja.

Úgy gondoltuk, színesíti a hitéleti alkalmakat, ha más felekezet tagjait, vezetőit is hívjuk hozzánk.

Április 27-én jöttek először intézményünkben szolgálatot adni a Tapolca és Vidéke Társegyházközség református lelkészei: Kádár Tamás György és Kádár Adrienn. Fiatal lelkész házaspár, akik célul tűzték ki, hogy kapcsolatot vesznek fel és tartanak fenn szociális intézményekkel. Így a két szándék találkozott, május 9-én ismét hallhattuk, láthattuk őket. Gitár kísérettel énekeltünk, az egymás közti helyes és szép beszéd volt a prédikáció témája, amit érdeklődve hallgattak ellátottaink.

A lelkészek szívesen jönnek, havonta számíthatunk szolgálatukra.

 

 

Vissza az eredeti megjelenésre